Představení

Základní škola v Dolní Lutyni, jejíž plnohodnotnými součástmi jsou dvě malotřídní školy na Zbytkách a ve Věřňovicích, učí žáky takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v další přípravě na budoucí povolání a v dalším svém životě.

Na počátku školní docházky dbáme na plynulý přechod žáků z předškolního vzdělávání. Naše prvňáčky dobře známe, protože k základní škole patří čtyři mateřské školy. Jejich koncepce je zaměřena na celkovou pohodu dítěte, péči o přírodu a okolí domova, na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Aktuálně

Školné - informace

Informace ke školnému za MŠ

Školné za červen a červenec platí jen rodiče dětí, které budou docházet do mateřské školy.

V měsíci březnu vznikl přeplatek ve výši 180,-Kč. Rodiče můžou zaplatit školné za červen poníženou o tuto částku.

Ostatním rodičům bude přeplatek vrácen v průběhu měsíce června bezhotovostním převodem. U přijatých plateb za školné, které jsou neurčité nebo placeny hotově, budeme rodiče kontaktovat.

Informace ke školnému za ŠD

Za období duben – červen vznikl rodičům přeplatek za školní družinu (školné za toto období se neplatí).

Přeplatek bude vrácen v průběhu června bezhotovostním převodem. U přijatých plateb za školné, které jsou neurčité nebo placeny hotově, budeme rodiče kontaktovat.

 

Čestné prohlášení pro žáky 2. stupně

Žáci druhého stupně ZŠ půjdou na pár dní do školy od 8. června dle rozpisu, do školy mohou jedině s vyplněným a podepsaným čestným prohlášením zákonným zástupcem, prohlášení je buď v příloze nebo ve schránce na vratech školy.
 

Zrušení příměstského tábora

Vážení rodiče,

vzhledem k přísným podmínkám konání příměstských táborů v letošním roce jsme se rozhodli oba turnusy táborů DDM Orlová pro tento rok zrušit a odložit na rok příští. Je nám to moc líto, ale radši budeme, když si děti užijí her, zábavy a volnosti až to bude možné.

Budeme se těšit na příští rok! 

 

Talentové zkoušky ZUŠ Rychvald v Dolní Lutyni

talentovky_DL_2020_2
 

Otevření mateřských škol

V pondělí 25. května se opět otevřou mateřské školy, docházka je dobrovolná a bude probíhat za přísnějších hygienických opatření. Všechny informace se k rodičům dostávají prostřednictvím našich pedagogů.
 

Kdy vám zůstane ošetřovné?

oetovn 13. května schválila Poslanecká sněmovna návrh, kdy zákonným zstupcům zůstane ošetřovné, když dítě nemohou dát do ZŠ nebo MŠ, musí ještě schválit Senát a podepsat prezident ČR.

Odkaz na stránky MPSV ZDE, v příloze najdete nový Výkaz péče

 

Provoz ZŠ do konce školního roku 2019,2020

MŠMT vydalo dokument o provozu základních škol do konce školního roku 2019,2020. 

- od 11.5. budou moci do ZŠ žáci 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky na střední školy

- od 25.5. žáci 1. stupně ZŠ

Připravujeme pro zákonné zástupce podmínky nástupu žáků do škol, ochranu zdraví, zajištění bezpečnosti a hygieny a brzy vás prostřednictvím třídních učitelů oslovíme.

Čestné prohlášení lze vyzvednout ve schránce před školou Komenského 1000 označené Pro žáky, popř.podepsat první den při nástupu dítěte do školy.

 
PřihlášeníPartneři

logo-fin-office

nntb-logo

Nenech to být!
A nahlas anonymně problém v kolektivu nebo šikanu!

PerfectAir_logo Víte, co dýcháte?

Joomla Extensions Directory Listing