Akce - ZŠ Komenského

Projektový den s rodilým mluvčím

porjektov Již nějakou dobu jsme si pohrávali s myšlenkou, že bychom rádi zapojili do výuky anglického jazyka rodilé mluvčí. Chceme žákům pomoci získat větší jistotu při konverzaci a tento záměr jsme nakonec uskutečnili 10. června 2019. O pomoc jsme požádali jazykovou školu Hello, se kterou spolupracujeme v rámci školení vyučujících cizích jazyků, aby nám vybrali ze svých řad někoho zajímavého. Jejich favoritkou byla Lesley – Ann ze Skotska, která se žákům 6. – 9. tříd věnovala v rámci výuky celé dopoledne. Měla pro ně připraveny různé zajímavosti a kvíz nejen o Skotsku, ale také o Velké Británii, jako takové. Žáci bedlivě poslouchali, zapisovali si různé informace, které je zaujaly, a také zúročili svou znalost jazyka při konverzaci. Ptali se na různé věci, které je zajímaly a Lesley – Ann velmi ochotně odpovídala. Svůj pobyt na naší škole pak sama zhodnotila jako příjemný a zábavný, což i sami žáci potvrdili svým potleskem při odchodu z učebny.Za tým jazykářů děkuji vedení školy, že náš projekt podpořilo, hodnotím celý den jako velmi zdařilý a budeme velmi rádi, když jej bude možno opět příští rok zopakovat.Foto zde:    Nikol Světlíková, učitelka AJ

 

POKOS aneb branný den

pokos V rámci projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) realizuje také naše základní škola každoročně branný den pro žáky. Letošní projekt jsme realizovali ve středu 5. 6. ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a pan Jan Šimčík připravil pro žáky branné dopoledne. Ve Zborovském závodě branné zdatnosti si žáci v sokolském a legionářském duchu změřili své síly na překážkové dráze, laserové střelnici, v hodu granátem na cíl, střelbě ze vzduchovky a v lukostřelbě.

Všechny děti byly spokojené, dopoledne si náramně užily a mnohému se naučily.

Poděkování patří nejen obci legionářské ale i naší Matici školské, která připravila pro všechny žáky bezva občerstvení J

Foto zdařilé akce si můžete prohlédnout ZDE.
 

Den Země 2019 - 2.stupeň

Připomenutí Dne Země se žáky na 2. stupni

     Již téměř 50 let si lidé na celém světě připomínají to, na jak vzácné a jedinečné planetě máme možnost žít. Pro umocnění tohoto významu byl 22. duben zvolen Dnem Země. Při této příležitosti se také žáci naší školy zapojili do projektového dne. S měsíčním předstihem si zástupci tříd 5. – 9. ročníku na schůzce školního parlamentu vylosovali jeden ze stromů.Po dobu 4 týdnů pak celé třídní kolektivy zjišťovaly informace o jeho biologii, rozšíření, významu a dalších vazbách v ekosystémech. Děti se snažily najít o něm různé zajímavosti či možnosti využití lidmi. S pomocí třídních učitelů tak vyrobily velmi hodnotný informační plakát.

     Projektový den vyvrcholil v pátek 3. května, kdy žáci během dopoledne dohotovili svůj plakát a vytvořili výrobek z jakéhokoliv odpadového materiálu. Porota neměla rozhodně snadný úkol, když hodnotila estetiku, obsah a nápad u plakátů a pestrou přehlídku nádherných výrobků. Zatímco se radili, byl na školním pozemku za přítomnosti všech žáků vysázen buk a jedle. Oba druhy stromů byly vybrány záměrně jako připomínka původního porostu našich lesů.

     Porota se následně rozhodla, že nejzdařilejší práci odvedli žáci 9. ročníku. Jejich sopka, coby výrobek z odpadového materiálu, byla dokonce funkční. Pouze o bod méně získali žáci 6. B se svým ježečkem, stromem a květinami. Jejich plakát informoval o borovici lesní. Na 3. místě se umísili žáci 6. A, kteří vyrobili z „pet-láhví“ obří loď a podali informace o bříze bradavičnaté. O tom, jak se žáci vypořádali se zadaným úkolem, nejlépe vypovídají fotky zde:  

Lenka Trembošová, Jana Račková

 

Pěvecká soutěž Zpěváček ze Slezska

660D987F-DB60-47B7-B19A-2CA15E4A7E11 Ve středu 6. 3. 2019 se konala v Základní umělecké škole v Bohumíně pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní s názvem „Zpěváček ze Slezska", které se zúčastnili 4 vybraní žáci naší školy. Ve III. kategorii (žáci od 10 do 12 let) soutěžilo celkem 18 vybraných žáků ze všech základních škol města Bohumín a jeho blízkého okolí. Za naši školu byly do této kategorie vybrány žákyně Kateřina Klečková z 6.A s písněmi Po čym staro babo a Od Skřečuňa cesta długo, která si za doprovodu klavíru zkusila zazpívat v této soutěži úplně poprvé. Jako druhá byla vybrána Agáta Kovářová z 5.B, jenž si zvolila písně Doliny, doliny a Čymu kalino. Agáta svým suverénním projevem odbornou porotu ve složení předsedkyně Mgr. Božena Paličková, Anna Buroňová, Mgr. Barbora Kachlová a Ing. Martin Sitek zcela uchvátila a získala nádherné 2. místo, za což jí blahopřejeme! Do IV. kategorie (žáci 13 až 15 let) byli za naši školu vybráni žáci Jan Wita ze třídy 7.A, který velmi krásně zazpíval písně Gorale a Ej, hoja, hoja, svoboda moja, ale bohužel to na umístění nestačilo. Jako další byl vybrán Jan Pospíšil, který si také v této soutěži zazpíval poprvé a to písně Paše ovčoř ovce a Gorale. Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Odkaz na bohumínskou televizi najdete ZDE, Zpěváček je od 27. minuty.

Mgr. Kateřina Jarošová

 

Lyžařský výcvik Kyčerka 2019

Letos, stejně jako v minulých letech, se žáci sedmých tříd zúčastnili LVVK ve Skiareálu Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích v termínu od  24. 2. do 1. 3. 2019. Sněhové překvapení je čekalo až po 100 km od domova. Ubytování a strava v hotelu Kyčerka byly na jedničku. Vleky, celkem 5, jsme měli kousek od hotelu, kam nás ráno i odpoledne dopravoval skibus. Kopce pokryté třpytivou vrstvou sněhu a krásné až pohádkové počasí nám umožnily lyžovat každý den. Po dvou dnech výcviku se zařadili mezi lyžaře i ti, kteří na lyžích nikdy nestáli. S radostí tak lyžovali všichni účastníci výcviku. Byl to opravdu zdařilý ,,lyžák“.

Lze už jen doufat, že lyžování se stane pro některé oblíbeným sportem i přesto, že se často odehrává ve velmi proměnlivých podmínkách.

Více foto

lyk 2019 14
 

Poděkování Matice školské

Vážení rodiče, přátelé školy a všichni zúčastnění,

chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za Vaši účast na našem tradičním reprezentačním plese Spolku Matice školské při ZŠ a MŠ Aloise Jiráska v Dolní Lutyni, konaném dne 2.2.2019.

Příjemnou atmosférou nás provázela Kapela Štístko až do brzkých ranních hodin. Děkujeme za taneční vystoupení skupině TS Radost & Impuls Bohumín, dance company, slečnám Kaji a Paji. Za výbornou večeři panu šéfkuchaři Aleši Popiolkovi a jeho kolektivu.

Zvlášť si dovolujeme poděkovat za štědrost a velkorysost dárcům věcných darů do tomboly a dárcům finančních příspěvků - viz níže celý článek ...

 
Více článků
Partneři

logo-fin-office

nntb-logo

Nenech to být!
A nahlas anonymně problém v kolektivu nebo šikanu!

 

Joomla Extensions Directory Listing