Den Země 2019 - 2.stupeň

Připomenutí Dne Země se žáky na 2. stupni

     Již téměř 50 let si lidé na celém světě připomínají to, na jak vzácné a jedinečné planetě máme možnost žít. Pro umocnění tohoto významu byl 22. duben zvolen Dnem Země. Při této příležitosti se také žáci naší školy zapojili do projektového dne. S měsíčním předstihem si zástupci tříd 5. – 9. ročníku na schůzce školního parlamentu vylosovali jeden ze stromů.Po dobu 4 týdnů pak celé třídní kolektivy zjišťovaly informace o jeho biologii, rozšíření, významu a dalších vazbách v ekosystémech. Děti se snažily najít o něm různé zajímavosti či možnosti využití lidmi. S pomocí třídních učitelů tak vyrobily velmi hodnotný informační plakát.

     Projektový den vyvrcholil v pátek 3. května, kdy žáci během dopoledne dohotovili svůj plakát a vytvořili výrobek z jakéhokoliv odpadového materiálu. Porota neměla rozhodně snadný úkol, když hodnotila estetiku, obsah a nápad u plakátů a pestrou přehlídku nádherných výrobků. Zatímco se radili, byl na školním pozemku za přítomnosti všech žáků vysázen buk a jedle. Oba druhy stromů byly vybrány záměrně jako připomínka původního porostu našich lesů.

     Porota se následně rozhodla, že nejzdařilejší práci odvedli žáci 9. ročníku. Jejich sopka, coby výrobek z odpadového materiálu, byla dokonce funkční. Pouze o bod méně získali žáci 6. B se svým ježečkem, stromem a květinami. Jejich plakát informoval o borovici lesní. Na 3. místě se umísili žáci 6. A, kteří vyrobili z „pet-láhví“ obří loď a podali informace o bříze bradavičnaté. O tom, jak se žáci vypořádali se zadaným úkolem, nejlépe vypovídají fotky zde:  

Lenka Trembošová, Jana Račková

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Joomla Extensions Directory Listing