Akce - ZŠ Komenského

Příběhy bezpráví

Pan_Gill V listopadu proběhl již pátý ročník národního projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmů na školách. Naše škola se letos k tomuto projektu přihlásila a uskutečnili jsme tento projekt v pátek 13. listopadu.

Žáci deváté třídy si předem připravili ve skupinkách vlastní prezentace historických událostí našich novodobých dějin a před svými spolužáky je prezentovali.

Potom žáci shlédli dokumentární film přibližující moderní československé dějiny Hitler, Stalin a já. Pro tento ročník i z důvodu nárůstu populistických a neonacistických aktivit, ke kterému v poslední době dochází, zvolili tvůrci tohoto celonárodního projektu téma holocaustu.

Po shlédnutí filmu jsme na škole přivítali vzácnou návštěvu, pana ing. Františka Gila, který jako pamětník prožil tři roky v koncentračních táborech a žákům velmi poutavě vyprávěl své zážitky a názory.

Den jsme zakončili ukázkou vojenské techniky branného oddílu Palcát z Bohumína.

Mgr. Šárka Vykydalová

 

Další akce páťáků

Důležité je také zmínit sportovní akce v městských kolech.panacek_vybijena
- Zátopkova štafeta - 22.9. 2009 - 3.místo
- Městský pohár ve florbalu - 21.10. 2009 - 5. místo
- Šplh mrštná veverka - 10.11. 2009 - Mandoková Beata - 2. místo- žákyně 3. třídy
- Lukša Jiří - 2.místo ve šplhu - žák 9. třídy
- Halová kopaná - 17.2. - 5.místo
- Preventan cup - vybíjená - 24.3. - 4. místo chlapci a 2. místo děvčata

Neumísťujeme se sice na nejlepších místech, ale přípravě věnujeme spoustu času a sil. Vždy se zodpovědně a ochotně účastníme těchto sportovních akcí. Dále se také v rámci kroužku Míčové hry účastníme družebních turnajů s Orlovskými kroužky, které organizuje pan Jiří Drobek. Zatím jsem u nás na škole uspořádali turnaj ve vybíjené a v brzké době nás čeká turnaj v přehazované, tentokrát na ZŠ K. Dvořáčka v Orlové.

Vaši páťáci
 

Akce našich páťáků

turnaj_ve_florbalu 1. V přírodovědě, když jsme probírali vesmír jsme si zahráli na mimozemšťany a žáci popisovali zvolenou planetu.Všem se to velmi líbilo a někteří jsme se do toho opravdu vžili.

2. V tělesné výchově jsme využili letošní bohatou nadílku sněhu a trávili jsme hodiny na bílém hřišti. Polovina třídy stavěla sněhuláka a druhá polovina se účastnila výuky na běžkách, které jsme letos nakoupili.Žáci byli z běžek opravdu nadšení a motivovali jsme některé k návštěvám našich hor.Jiné hodiny jsme zase postavili sněhové pevnosti s vlajkami a hráli jsme koulovanou o získání vlajky soupeře. Sníh byl sice díky velkým mrazům velmi sypký, ale nám to nezkazilo bojovnou náladu. 

3. Mezi třídami V.A a V. B jsme v rámci utužování vztahů uspořádali dvě soutěže, a to ve florbalu a ve vybíjené. Vítězství bylo rozděleno mezi obě třídy, což vyrovnalo síly. Také jsme do novin poslali článek o turnaji ve florbalu, jejichž autoři byli samotní žáci. Fotky z akcí k nahlédnutí zde.

Žáci 5.B a jejich třídní Daniela Vašková
 

Školní kolo biologické olympiády

PlamenaciBěhem měsíce ledna proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády, kterého se účastnilo 27 žáků 6. až 8. ročníku (dělených do dvou kategorií). Téma letošního kola: Ptáci žijící na území ČR.

Školní kolo tvoří 3 části: žáci nejdříve vypracovávali část testovou složenou z 26 otázek, dále poznávali 30 předložených obrázků rostlin a živočichů. Třetí částí byl laboratorní úkol.

Z každé kategorie může postoupit jeden až dva žáci do kola okresního. V kategorii D postoupily Lada Široká (7. B) a Kateřina Bukovská (7. B). V kategorii C postoupili Vojtěch Motl (8. A) a David Lotecki (8. A). Každý postupující žák musí pak vypracovat vstupní úkol.
Všichni čtyři postupující žáci si vybrali téma: Nohy vodních ptáků a zpracovali jej na 12 – 15 stran.

Okresního kola se zúčastníme 13. 4. (kategorie C) a 28. 4. (kategorie D).

 

Soutěžili jsme v ZOO Ostrava

Ve čtvrtek 25. března se žáci účastnili základního jarního kola Velké ceny ZOO v Ostravě. Tématem tohoto kola byly stromy rostoucí na území ČR. Do soutěže se z naší školy zapojilo 20 žáků 6. a 7. ročníků spadajících do jedné kategorie. Družstvo s kapitánkou Terezkou Slanou obsadilo 3. místo a postoupilo do finále mezi 9 nejlepších družstev ze 133 zúčastněných.

zoo_logo

A že to nebylo poprvé? Více zde.

ATTACHMENTS_TITLE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVýsledky jarního kola soutěže35 Kb
 

Úspěch Katky Grejtákové

zemkoule Každoročně se stávají nejlepší žáci naší školy řešiteli olympiád, a tak mají možnost změřit své síly v matematice, zeměpise, českém jazyce...... Ti nejlepší z nejlepších pak postupují do okresního kola. Po proběhnuvším školním kole olympiády v českém jazyce byla nejúspěšnější Katka Grejtáková, žákyně 9. třídy, která reprezentovala skvěle naši školu. Ve velké konkurenci 75 zúčastněných získala 9. místo. Rovněž byla úspěšnou řešitelkou v okresním kole v zeměpise, kde skončila na 3. místě. Gratulujeme.

Zadání úloh, výsledkové listiny najdete zde.

 
Více článků
Partneři

logo-fin-office

nntb-logo

Nenech to být!
A nahlas anonymně problém v kolektivu nebo šikanu!

 

Joomla Extensions Directory Listing