Akce - ZŠ Komenského

Příběhy bezpráví

bezpravi_-_0033 V letošním roce se opět naše škola přihlásila k celostátnímu projektu Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví.

15. listopadu se žáci 9. tříd sešli u nás ve škole v promítací místnosti a měli připravené zpracované materiály s různými tématy. Nejdříve se nám představili žáci s tematikou 28. říjen 1918, poté následovaly koncentrační tábory, politické procesy, rok 1968 a 17. listopad 1939 a 1989. Nejlepší prezentace jsme odměnili věcnými cenami zakoupenými díky finančnímu příspěvku Obecního úřadu v Dolní Lutyni. Potom jsme společně zhlédli film Heleny Třeštíkové Hitler, Stalin a já. V poslední části jsme přivítali, tak jako vloni, pamětníka pana ing. Františka Gila, který zažil pobyt v koncentračních táborech a dobu totality. Poutavě žákům vyprávěl svůj životní příběh a na svých zážitcích žákům vysvětloval, jak se u nás žilo. Děkuji panu Gilovi, paní učitelce Renátě Bečkové a všem zúčastněným žákům za tento vzpomínkový den.

Šárka Vykydalová, foto ZDE

 

Strašidlácká sobota

strasidla_-_0008 Rok se s rokem sešel a kralující podzim přivábil zase svým kouzlem všechna strašidlátka z blízkého okolí. Setkání proběhlo 16. 11. 2013 v nazdobené školní družině. Od 15 hod tam vstupovaly samé zajímavé osůbky. Ježibabky se vesele bavily se zombíky, upíry, duchy, mumií nebo jokerem. Všech 17 masek se postupně představilo, byly opravdu úžasné a nakonec děti společně vybraly tu nejlepší. Společný rej masek odhalil nejroztomileji se pohybující strašidlo. Mezi nejoblíbenější soutěž patřil dozajista Hejkal a působivé kvílení všech soutěžících to jen potvrdilo. Soutěže střídaly tanec, kterého se všichni rádi účastnili.

Po pohybu následoval odpočinek. Děti ochutnaly koláče, ale hlavně muffinky, které nám upekla paní Iveta Seberová, její manžel pro nás připravil CD s hudbou. Ostatní rodiče přinesli další mlsky, takže děti hladem ani žízní netrpěly :) Dokonce jsme zbytek nadílky schovali nepřítomným družinářům. Celý článek níže, foto ZDE.

 

ČOV 2013


Čistička odpadních vod v Orlové cov2 1

Tak jako v minulých letech, navštívili žáci osmých tříd naší školy čističku odpadních vod v Orlové. Seznámili se zde s provozem, údržbou a mechanicko biologickým způsobem čištění odpadních vod. Exkurze se dětem líbila.

Foto zde.

 

Koloběžkové závody

Kolo_-_18 I letos jsme se zúčastnili koloběžkových závodů. Ve čtvrtek 26. 9. 2013 se v Dětmarovicích sešli nejmenší školáčci, kteří v září nastoupili do první třídy, aby si vyzkoušeli jízdu na koloběžkách. Počasí bylo sice chladné a také pršelo, ale nám to neubralo na odvaze ukázat, co s koloběžkou dokážeme. Všichni žáci dali do závodů vše, co mohli a pokud už nemohli ostatní je tak povzbuzovali, že se zase vzmohli. Vítězové byli Adam Uszko a Viktorie Marinovová, kteří získali první místo a byli odměněni věcnou odměnou a všichni ostatní také dostali oplatku a džusy na posilněnou. Nakonec jsme si odvezli jednu úplně novou koloběžku a putovní pohár plný bonbónů.

Daniela Vašková, foto z akce ZDE

 

Kinderiáda 2013

Kinder_-__15 Pro žáky 1.stupně jsme za přispění obce uspořádali atletické závody s názvem Kinderiáda. Jak už název napovídá, hlavní odměnou byla tyčinka Kinder, ale nám šlo především o to, aby si žáci zasportovali. To se nám taky povedlo, jelikož nám počasí přálo a ve středu 25. 9. 2013 dokonce vysvitlo i sluníčko. Závodů se zúčastnili žáci ZŠ A. Jiráska, Věřňovic a také Zbytky. Celkem sportovalo 180 žáků, kteří byli rozděleni do smíšených osmičlenných družstev. Absolvovali celkem 5 disciplín (hod těžkým míčem, skok do dálky, skok z místa, hod kriketovým míčkem a štafetu). Družstvo vedl vždy nejstarší spolužák z 5.tříd, kterým patří velký dík, protože se toho zhostili velmi zodpovědně. Výsledky jsme zapisovali do připravených kartiček a spolužáci z 9.tříd nám pak pomohli při sčítání a organizaci. Také učitelé dodávali žákům sílu a odvahu a dokázali je povzbudit. Odměněno bylo prvních pět družstev. Závody se žákům líbily a doufám, že příští rok se opět sejdeme na podobné akci v tak hojném počtu.

Daniela Vašková, foto ZDE

 

Celodenní exkurze do ZOO Lešná

foto_Len_44 Dne 3.10. 2013 jsme navštívili ZOO Lešnou u Zlína.Viděli jsme mnoho krásných zvířat, které určitě budeme letos probírat v přírodopise. "Prošli" jsem tyto kontinenty: Afriku, Asii, Austrálii, Ameriku a všechny byly v něčem výjimečné. Proto se nedalo určit, který byl nejhezčí. Velice nás překvapila smutná událost, a to smrt gorilího samce Bosse, který uhynul po samici Juditě dne 2. 4. 2013 ve věku 41 let. Z důvodu úbytku sil jsme sice zámek Lešná nenavštívili, ale společnou fotografii na jeho schodech jsme ještě zvládli. Věřím, že jsme si celou exkurzi náramně užili.

Text - Hana Hanáčková 8. B

Foto - Mgr. Lenka Trembošová

 
Více článků
Partneři

logo-fin-office

nntb-logo

Nenech to být!
A nahlas anonymně problém v kolektivu nebo šikanu!

 

Joomla Extensions Directory Listing