Jazyková učebna ROBOTEL

1a publicita Základní škola realizovala projekt, který je zaměřen na vybudování moderní jazykové učebny - laboratoře (využitelné napříč předměty), která zajistí zvýšení efektivity výuky v základní škole. Učebna umožní žákům rozvíjet všechny čtyři základní dovednosti - čtení, psaní, poslech a především komunikaci. Žáci budou mít možnost mluvit několikanásobně více než při běžných hodinách bez laboratoře. Učitelům umožní jazyková laboratoř diferenciaci výuky, zadávání rozdílně náročných úkolů a materiálů podle individuálních potřeb žáků s okamžitou možností kontroly a zpětné vazby.

Systém pomůže řešit jak zapojení žáků se specifickými poruchami učení, tak zaměstnání žáků nadaných, kteří vyžadují náročnější úkoly. Smyslem připravovaného projektu je podstatné rozšíření a modernizace výuky, její zkvalitnění a vznik nových možností pro případné zájmové a volnočasové aktivity ZŠ či zlepšení odborné přípravy pedagogů na samotnou výuku. Samotná odborná učebna není bezbariérově přístupná, tato problematika bude řešena zakoupením a instalací schodolezu. V blízkosti (o patro níže) je bezbariérové WC.

Projektový záměr je v souladu se zaměřením ITI (Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace), strategickým cílem i specifickým cílem "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení" a je zařazen do opatření "Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce".

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Joomla Extensions Directory Listing