Rozvrh online výuky

Od 1. března přechází celá škola do režimu distanční výuky, rozvrh hodin učených online najde každý v přiloženém souboru.

Distanční forma je samostudium, kdy výuka neprobíhá v učebnách a nevyžaduje se osobní účast učitelů a žáků ve škole. Více viz níže celý článek...

Žák se školou komunikuje např. prostřednictvím počítačových interaktivních programů, e-mailu, internetu. Naše škola využívá stejně jako v jarních měsících google meet, formu společného mítinku – schůzky, třídy mají pro jednotlivé předměty vytvořeny učebny classroom google, kde najdou náměty pro samostatnou výuku, úkoly, písemky. V každé učebně je zaregistrovaná celá třída pomocí školního emailu, vyučující si vede přehled o vypracovaných úkolech pro jednotlivé žáky. Známky najdou žáci a jejich rodiče v elektronickém systému Bakaláři, kde je rovněž pro ně viditelná třídní kniha s absencí žáků při online hodinách. Distanční výuka je povinná. Neměl-li žák odpovídající počítač, byl mu zapůjčen dlouhodobě školní notebook, nefunguje-li rodině doma internet, má možnost si po dohodě s vyučujícími vyzvednout učivo přímo ve škole.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Joomla Extensions Directory Listing