Školní kolo jazykové olympiády

Olympida_v_Aj Ve středu, 23.10.2019, jsme po roční pauze opět pořádali olympiádu v angličtině, které se letos účastnilo téměř 30 žáků napříč celým druhým stupněm. Nejvyšší zastoupení měli deváťáci, což nás velmi potěšilo. Součástí byl tradiční poslech, gramatický test a konverzace, která byla oproti minulým olympiádám jiná v tom, že žáci museli projít 3 různými částmi. V jedné popisovali obrázek, ve druhé minutu mluvili na vybrané téma a ve třetí – nové, vedli dialog s vybraným spolužákem. Na průběh soutěže dohlížela komise vyučujících AJ, za což jim velmi děkuji. Ceny byly z části věnovány Maticí školskou, které rovněž patří náš dík.

Za tým jazykářů se těším na další ročník   Usmívající se Nikol Světlíková

Výsledky a fotodokumentaci si můžete prohlédnout níže.     Foto zde :                              

Výsledková listina:

6. ročník                                                  7. ročník

1. místo  - Julie Sternadlová                      1. místo  - Vojtěch Hanusek

2. místo – Maxim Adamčík                        2. místo – Alexandra Štěbrová

3. místo – Adéla Vachtarčíková                  3. místo – Jana Wierbicová

8. ročník                                                  9. ročník

1. místo  - Tomáš Kostial                           1. místo  - Elen Šnoblová

2. místo – Michal Macháč                           2. místo – Adam Lazar

3. místo – Alexej Sebera                            3. místo – Tereza Skoblejová

 

Joomla Extensions Directory Listing