Představení

Základní škola v Dolní Lutyni, jejíž plnohodnotnými součástmi jsou dvě malotřídní školy na Zbytkách a ve Věřňovicích, učí žáky takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v další přípravě na budoucí povolání a v dalším svém životě.

Na počátku školní docházky dbáme na plynulý přechod žáků z předškolního vzdělávání. Naše prvňáčky dobře známe, protože k základní škole patří čtyři mateřské školy. Jejich koncepce je zaměřena na celkovou pohodu dítěte, péči o přírodu a okolí domova, na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Aktuálně

Info pro strávníky školních jídelen

V přílohách najdete informace pro platbu stravy v MŠ a ZŠ od září 2019, povolení k inkasu si vyzvedněte u svých vedoucích ŠJ - liší se čísly účtů, rovněž jsou v příloze finanční limity od září 2019. 
 

Lutyňská tretra posedmé za podpory Nadace ČEZ

Tretra Školní rok jsme na všech školách zakončili výlety a jednou společnou akcí Lutyňskou tretrou. Ta se konala za nádherného slunečného počasí v areálu naší školy, kde se sešla téměř stovka dvojic rodič - dítě nebo dvojice sourozenců či kamarádů. Jako obvykle závodili a sbírali body za nejkratší časy v běhu na 60 m, ve štafetě, body za nejdelší hody míčem nebo koulí a za nejdelší skoky do dálky. 

Děkujeme za krásné odpoledne tělocvikářům nejen našim, ale i jejich přátelům z Orlové, za zajištění občerstvení a zázemí našemu školníkovi Jirkovi a hlavně za nápad a řadu hodin věnovaných přípravě Tretry paní učitelce Daniele Bártové, za nápad který žije již sedmým rokem - a to není málo! Díky jí a vám všem!

Nadace_ez_logo Projekt podpořila NADACE ČEZ, za což jí patří velké poděkování!

Chcete-li se najít při závodech nebo nevíte-li, co tento závod obnáší a chcete nahlédnout do pátečního odpoledne, koukněte se mnou ZDE.

 

Smyslůplný les

Smyslpln_les
 

Škola před školou aneb těšíme se na prvňáčky!

Ve čtvrtek 20. června proběhla Škola před školou - první společné setkání dětí, rodičů a vyučujících, kde jsme si řekli, co potřebujeme do školy první den, co druhý, kde najdeme pomoc, když něco nevíme. Vyzkoušeli jsme si různé úkoly, vyzkoušeli sezení v lavicích. Poděkování patří oběma učitelkám, paní asistentce a paní vychovatelce, stejně tak zodpovědným rodičům, kteří přišli a bylo vidět, že berou školu vážně Mrkající.

Tak ať se vám u nás líbí!

 

POKOS aneb branný den

pokos V rámci projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) realizuje také naše základní škola každoročně branný den pro žáky. Letošní projekt jsme realizovali ve středu 5. 6. ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a pan Jan Šimčík připravil pro žáky branné dopoledne. Ve Zborovském závodě branné zdatnosti si žáci v sokolském a legionářském duchu změřili své síly na překážkové dráze, laserové střelnici, v hodu granátem na cíl, střelbě ze vzduchovky a v lukostřelbě.

Všechny děti byly spokojené, dopoledne si náramně užily a mnohému se naučily.

Poděkování patří nejen obci legionářské ale i naší Matici školské, která připravila pro všechny žáky bezva občerstvení J

Foto zdařilé akce si můžete prohlédnout ZDE.
 

Projektový den s rodilým mluvčím

porjektov Již nějakou dobu jsme si pohrávali s myšlenkou, že bychom rádi zapojili do výuky anglického jazyka rodilé mluvčí. Chceme žákům pomoci získat větší jistotu při konverzaci a tento záměr jsme nakonec uskutečnili 10. června 2019. O pomoc jsme požádali jazykovou školu Hello, se kterou spolupracujeme v rámci školení vyučujících cizích jazyků, aby nám vybrali ze svých řad někoho zajímavého. Jejich favoritkou byla Lesley – Ann ze Skotska, která se žákům 6. – 9. tříd věnovala v rámci výuky celé dopoledne. Měla pro ně připraveny různé zajímavosti a kvíz nejen o Skotsku, ale také o Velké Británii, jako takové. Žáci bedlivě poslouchali, zapisovali si různé informace, které je zaujaly, a také zúročili svou znalost jazyka při konverzaci. Ptali se na různé věci, které je zajímaly a Lesley – Ann velmi ochotně odpovídala. Svůj pobyt na naší škole pak sama zhodnotila jako příjemný a zábavný, což i sami žáci potvrdili svým potleskem při odchodu z učebny.Za tým jazykářů děkuji vedení školy, že náš projekt podpořilo, hodnotím celý den jako velmi zdařilý a budeme velmi rádi, když jej bude možno opět příští rok zopakovat.Foto zde:    Nikol Světlíková, učitelka AJ

 

Ozdravný pobyt v Karlově

Ozdravny_pobyt Několik říjnových a pak dubnových dnů měli možnost žáci 1. stupně strávit v krásné lokalitě Malé Morávky. Do obce ležící pod Pradědem vyrazili žáci na ozdravný pobyt, který byl kromě čerstvého vzduchu naplněný i ekologickým programem. Naši žáci při častých návštěvách lesa poznávali jeho specifika, dozvěděli se něco o životě v lese, uvědomovali si, proč je pro nás příroda tak důležitá, nebo jak funguje koloběh vody. Naučili se také rozpoznávat jednotlivé typy mraků, aby pro příště věděli, jaká oblačnost může deštěm narušit jejich pobyt venku. Nabitý program, vedený zkušenými instruktory, žáky motivoval k patřičnému chování vůči přírodě a předal jim řadu nových vědomostí. Během našeho pobytu se také samozřejmě našel čas na různé hry, soutěže, sportování i výlet do nedaleké Karlovy Studánky. Žáci vše pěkně zvládli a domů se vrátili s množstvím dojmů a zážitků.

ATTACHMENTS_TITLE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SSmyslů plný les148 Kb
 
PřihlášeníPartneři

logo-fin-office

nntb-logo

Nenech to být!
A nahlas anonymně problém v kolektivu nebo šikanu!

PerfectAir_logo Víte, co dýcháte?

Joomla Extensions Directory Listing