Představení

Základní škola v Dolní Lutyni, jejíž plnohodnotnými součástmi jsou dvě malotřídní školy na Zbytkách a ve Věřňovicích, učí žáky takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v další přípravě na budoucí povolání a v dalším svém životě.

Na počátku školní docházky dbáme na plynulý přechod žáků z předškolního vzdělávání. Naše prvňáčky dobře známe, protože k základní škole patří čtyři mateřské školy. Jejich koncepce je zaměřena na celkovou pohodu dítěte, péči o přírodu a okolí domova, na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Aktuálně

RAP

RAP V pondělí 13. 5. a úterý 14. 5. se na naší škole uskutečnila přednáška Rap je art. Slovem nás provázel Patrik Moravec, jehož pseudonym je Professor Cass. Tato přednáška nám, žákům 2. stupně základní školy, byla podána zábavnou, interaktivní formou a zároveň byla velmi poučná. Patrik nás zaujal, ale také pobavil. Dozvěděli jsme se o tom, co vůbec rap je, o jeho historii a způsobu tvoření tohoto hudebního stylu, což jsme si mohli také prakticky vyzkoušet. Pro naši třídu to byla velice zajímavá „dvouhodinovka“, ve které jsme se dozvěděli spoustu cenných informací o rapu a hip-hopu. Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit této skvělé přednášky! Foto zde: Kateřina Klečková, žákyně třídy 6.A

 

Pěvecký sbor Lutyňka

pevecky-sbor-edited Pěvecký sbor Lutyňka se zúčastnil Veselého zpívání ve Středisku volného času v Ostravě

V pátek dne 24. května 2019 se pěvecký sbor Lutyňka ze základní školy v Dolní Lutyni zúčastnil 24. ročníku pěvecké přehlídky sborů z Moravskoslezského kraje s názvem „Veselé zpívání 2019“. Pěvecký sbor Lutyňka zazpíval 4 písně, jako první zazněla Cesta, kterou nazpíval Tomáš Klus s Richardem Krajčem, jako druhou, žáci zazpívali píseň Spinkej, kterou napsal John Denver, jako třetí zazněl africký spirituál Ipharadisi, kterou na cajón doprovodila Amálie Figurová z 9. třídy a na závěr svého vystoupení sbor vystoupil s písní Chci tančit od kapely Mirai. Nakonec celé přehlídky si všechny sbory zazpívaly píseň Lásku na 100 let, kterou kdysi nazpívala Lucie Vondráčková. Sbor zpíval pod vedením sbormistryně Mgr. Kateřiny Jarošové a za klavírního doprovodu Mgr. Hany Lukšové. Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy. Více foto zde.

 

Oznámení o přijetí do MŠ 2019,2020

Ředitelka mateřské školy vydává rozhodnutí o přijetí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020, seznam přijatých dětí s mateřskou školou najdete v příloze. 
 

BUM 2019 - Běh ulicemi Bohumína

Úspěch školní štafety

Ve středu, 8.5.2019, se na náměstí v Bohumíně konal již 23.ročník tradičního běhu ulicemi města - BUM. Závodů se v kategoriích od malinkých děti s rodiči, přes mladší a starší žactvo, až po dospělé běžce účastnilo cca 350 závodníků. Celý den byl ukončen štafetovým během škol, které zápolily o pohár starosty města. Naši školu reprezentovali: Aneta Makovcová, Lucie Grycmanová, Jan Absolon a Matěj Křižák. Ve velmi silné konkurenci bohumínských škol a gymnázia se naši borci umístili na skvělém 3. místě. Za reprezentaci školy a ochotu přijít závodit i mimo vyučování jim velmi děkuji.Foto zde:

Za tým vyučujících TV Nikol Světlíková


 

Den Země 2019 - 2.stupeň

Připomenutí Dne Země se žáky na 2. stupni

     Již téměř 50 let si lidé na celém světě připomínají to, na jak vzácné a jedinečné planetě máme možnost žít. Pro umocnění tohoto významu byl 22. duben zvolen Dnem Země. Při této příležitosti se také žáci naší školy zapojili do projektového dne. S měsíčním předstihem si zástupci tříd 5. – 9. ročníku na schůzce školního parlamentu vylosovali jeden ze stromů.Po dobu 4 týdnů pak celé třídní kolektivy zjišťovaly informace o jeho biologii, rozšíření, významu a dalších vazbách v ekosystémech. Děti se snažily najít o něm různé zajímavosti či možnosti využití lidmi. S pomocí třídních učitelů tak vyrobily velmi hodnotný informační plakát.

     Projektový den vyvrcholil v pátek 3. května, kdy žáci během dopoledne dohotovili svůj plakát a vytvořili výrobek z jakéhokoliv odpadového materiálu. Porota neměla rozhodně snadný úkol, když hodnotila estetiku, obsah a nápad u plakátů a pestrou přehlídku nádherných výrobků. Zatímco se radili, byl na školním pozemku za přítomnosti všech žáků vysázen buk a jedle. Oba druhy stromů byly vybrány záměrně jako připomínka původního porostu našich lesů.

     Porota se následně rozhodla, že nejzdařilejší práci odvedli žáci 9. ročníku. Jejich sopka, coby výrobek z odpadového materiálu, byla dokonce funkční. Pouze o bod méně získali žáci 6. B se svým ježečkem, stromem a květinami. Jejich plakát informoval o borovici lesní. Na 3. místě se umísili žáci 6. A, kteří vyrobili z „pet-láhví“ obří loď a podali informace o bříze bradavičnaté. O tom, jak se žáci vypořádali se zadaným úkolem, nejlépe vypovídají fotky zde:  

Lenka Trembošová, Jana Račková

 

Den Země 2019 -1.stupeň

Den Země. Tato událost je i pro naši školu příležitostí připojit se k mezinárodní kampani svou vlastní akcí. Program letošního Dne Země proběhl v pátek 3. 5. 2019, zvlášť pro 1. a 2. stupeň. Žáci 1. stupně prožili dopoledne na Sokolském hřišti v Dolní Lutyni. Byli rozděleni do skupinek po 7-8 žácích a soutěžili ve sportovních a vědomostních disciplínách. Pro děti bylo celkem připraveno deset stanovišť, na kterých si hravou formou otestovaly své znalosti o venkově, přírodě, rostlinách a zvířatech.

Na prvním místě se 119 body se umístila skupinka: Kristýna Stoklasová 4.B ,Honsová Lucie 4.A, Adamczyk Daniel 3., Linkovová Vendula 3., Vondrák Lukáš 2.B, Prokop Marek 1., Kočí Adéla 1. Více zde:

 

Organizace MŠ v červenci a srpnu, platba školného

Organizace provozu MŠ v červenci - viz příloha, v srpnu budou všechny MŠ uzavřeny. Školné musí za červenec uhradit všechny děti, které byly k docházce pro tento školní rok přihlášené, lze tak učinit jednorázovým příkazem na stejný účet jako celý školní rok do 15. dne v měsíci.

V srpnu je docházka přerušena zcela, školné se nehradí.

Děkujeme za pochopení.

 
PřihlášeníPartneři

logo-fin-office

nntb-logo

Nenech to být!
A nahlas anonymně problém v kolektivu nebo šikanu!

PerfectAir_logo Víte, co dýcháte?

Joomla Extensions Directory Listing