Přijímací řízení na střední školy

Vážená rodiče, milí žáci,

v přílohách tohoto článku najdete informace Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) určené uchazečům, kteří si podávají  přihlášky na střední školy zapojené do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Informace jsou rozděleny do 3 dokumentů podle cílové skupiny uchazečů (osmileté gymnázium, šestileté gymnázium, čtyřleté obory včetně gymnázia).

Zároveň přikládáme seznam přihlášených středních škol k pilotnímu ověřování v Moravskoslezském kraji. Seznam středních škol za celou Českou republiku naleznete na stránkách CERMATu.

Roněž zde najdete vzor odvolání proti nepřijetí na střední školu a informaci, jak a kdy se na střední školu zapsat Zápisovým lístkem.

Jak vyplnit zápisový lístek ... 

http://www.ssakhk.cz/?zapisovy_listek

Odkaz na Cermat - otázky a odpovědi ZDE.