Okresní kolo v angličtině


V pátek, 28.2.2020, se v Havířově konalo okresní kolo v angličtině, na které byli vybráni jen ti nejlepší žáci na základě umístění ve školním kole a soutěžili v těchto kategoriích:
- do 7. třídy ZŠ a příslušné třídy gymnázia 
a
- 8.+9. třídy ZŠ a příslušné třídy gymnázia
Nás reprezentovali Vojtěch Hanusek (7.B) a Elen Šnoblová (9.).
 
Oba čekal nejprve poslech s doplňováním chybějících údajů a následná konverzace na vybrané téma a odpovědi na otázky poroty. Obě kategorie byly obsazeny téměř shodným počtem účastníků, tj. 30, ale hodnotilo se dle školních kritérií. 
Vojta se umístil na krásném 12. místě a Elen zazářila na skvělém 8. místě. 
Oběma moc děkuji za svědomitou přípravu, odvahu a chuť reprezentovat školu.
Nikol Světlíková