Bezhotovostní platba obědů od září

Vážení rodiče,

škola se rozhodla od září akceptovat zejména bezhotovostní platby stravy, jsou jednodušší, nemusíte docházet obědy platit, vyúčtování vidíte na svém účtu. 90 procent strávníků již tento způsob využívá. V příloze najdete Informace k bezhotovostní platbě a formulář Povolení k inkasu, který vyplňte, inkaso si na svém účtu povolte buď sami přes internetové bankovnictví nebo ve své bance osobně a tento formulář pošlete vedoucí školní jídelny - pozor - každá jídelna má jiné číslo účtu.

Žáci, kteří přecházejí ze 4. ročníku ze Zbytek, si musí změnit inkaso ve prospěch účtu ZŠ Komenského 1000.