Testování na covid-19 od září 2021

Testování bude probíhat antigenními testy během prvních dnů školního roku 2021/22 a bude se týkat přípravných tříd základních škol, přípravného stupně základních škol speciálních, dále základních a středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání.
Pro testy budou využity vysoce spolehlivé antigenní testy (senzitivita vůči PCR nad 80 %). Žáci podstoupí celkem tři testy v rozmezí několika dnů.
První testovací den proběhne 1. září a bude se týkat všech žáků s výjimkou prvních tříd, pro které bude vyhrazeno testování další den, aby nebyl narušen jejich první školní den. Další testování všech žáků se uskuteční následující pondělí 6. září a čtvrtek 9. září.
Po vyhodnocení testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodloužena na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace).

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo po prodělání onemocnění (ochranná lhůta je 180  dní od prvního pozitivního testu), případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ve všech případech je nutno informovat třídního učitele).