Rekonstrukce školy a výuka žáků od září

V těchto prázdninových dnech na škole Komenského 1000 probíhá rozsáhlá rekonstrukce školy, která bude pokračovat celý příští školní rok. Naší prioritou je i v těchto podmínkách zajistit kvalitní výuku dětí, proto dbáme na dodržování plánovaného harmonogramu prací, který je rozdělen do několika fází. Momentálně probíhají práce v kotelně, plynové kotle jsou nahrazeny tepelným čerpadlem. V 2. NP jsou již ve třídách instalována nová led světla, zabudovaná v akustických podhledech, nataženy štukové omítky, nová podlaha, vymalované třídy. Zároveň se celá škola zatepluje, opravuje se střecha, instaluje se vzduchotechnika a fotovoltaika. Na pozemku kolem školy je umístěn stavební materiál, pracuje se na lešení a střeše. Proto i nadále platí nařízení zákazu vstupu na školní pozemek žákům i zaměstnancům školy z důvodu bezpečnosti. Od 1. září budou moci žáci vstupovat do budovy školy pouze vchodem B. Vzhledem k této stavební rekonstrukci jsme byli nuceni některé třídy přesunout a zahájit provoz v budově ZŠ Nerad.

Školní rok bude zahájen pro všechny žáky 1. září 2021 v 7.55 hodin.

V ZŠ Nerad se budou vyučovat žáci 2. třídy, 3.A, 3.B, 4. třídy.

V budově ZŠ Komenského 14 (malá škola) – 1.A, 1.B, 5.A, 5.B.

V budově ZŠ Komenského 1000 – žáci 6. – 9. ročníku.

První den proběhne zahájení školního roku a testování žáků na COVID-19 (kromě 1. tříd) do 8.40 hodin.

Pro žáky 1. stupně bude v provozu školní družina. Nutno si přihlásit oběd.