Bobřík informatiky 2021

V tomto týdnu proběhla na naší škole online soutěž znalostí a dovedností žáků základních a středních škol v oblasti informatiky a informatického myšlení - Bobřík informatiky. Zúčastnila se jí většina žáků školy a mnozí překvapili svými výkony a znalostmi. Soutěž je organizována s podporou MŠMT v pěti věkových kategoriích od žáků 4. ročníku ZŠ až po 4. ročník SŠ. Cílem soutěže je popularizovat informatiku ve školách, a přestože soutěžní test nevyžaduje žádné speciální znalosti z informatiky, snaží se u žáka rozvíjet samostatné logické myšlení, algoritmizaci a digitální gramotnost. Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí, doplňují správná řešení nebo přemísťují objekty na obrazovce. V prostředí webového prohlížeče zpracovávají celkem 12 úloh, které jsou limitovány časem 40 minut. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. Podle stupně obtížnosti tak soutěžící získává určitý počet bodů za správnou odpověď, stejně tak za nesprávnou odpověď je mu určitý počet bodů odebrán. Maximální počet bodů v každé kategorii byl 192. Naše škola soutěžila ve třech kategoriích – Mini (žáci 4. a 5. ročníku ZŠ), Benjamin (žáci 6. a 7. ročníku ZŠ) a Kadet (žáci 8. a 9. ročníku ZŠ). Nejlepšími v kategorii Mini se stali Adam Strmiska(180 bodů), Lindnerová Anežka (172 bodů)a Václav Wnetrzak (164 bodů), v kategorii Benjamin nejlépe uspěli Marek Strnad (164 bodů), Adéla Humlíčková (160 bodů) a Daniel Adamčík (156 bodů) ) a v kategorii Kadet si nejlépe vedli Tomáš Vondrák, Ondřej Šlachta, Sebastián Přeček, Pavel Válek a Jana Wierbicová s počtem bodů 176. Blahopřejeme úspěšným řešitelům za příkladnou reprezentaci školy na celostátní úrovni a všem ostatním účastníkům děkujeme za účast v soutěži.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Joomla Extensions Directory Listing