Představení

Základní škola v Dolní Lutyni, jejíž plnohodnotnými součástmi jsou dvě malotřídní školy na Zbytkách a ve Věřňovicích, učí žáky takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v další přípravě na budoucí povolání a v dalším svém životě.

Na počátku školní docházky dbáme na plynulý přechod žáků z předškolního vzdělávání. Naše prvňáčky dobře známe, protože k základní škole patří čtyři mateřské školy. Jejich koncepce je zaměřena na celkovou pohodu dítěte, péči o přírodu a okolí domova, na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Aktuálně

Informace MŠMT pro školy a školská zařízení k provozu od 13.9.2021

  • Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.
  • Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání.
  • V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání.
  • Ruší povinnost doložení OTN při plavání v rámci vzdělávání na školách, pokud jsou v prostorách, kde se plavání koná, přítomni pouze žáci jedné školy. V případě, že provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory, může se plavání bez doložení OTN účastnit více škol.
  • Ruší povinnost doložení OTN při vstupu na sportoviště ve vnitřních prostorách staveb v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

V příloze najdete podrobnější informace MŠMT.

 

Bezpečnostní opatření vzhledem k rekonstrukci školy

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

k zajištění bezpečnosti a ochraně žáků a zaměstnanců školy v době rekonstrukce a stavebních prací – pohyb a pobyt zaměstnanců a žáků školy v areálu školy.

Stavební práce budou prováděny ve vnitřních i vnějších prostorách školy.

Tato situace bude klást zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti ze strany dětí i dospělých. Chod školy i školní jídelny bude zajištěn.

Stavební materiál bude uskladněn ve venkovních prostorách školy, stavební prostor bude viditelně označen plotem, včetně zákazových bezpečnostních značek. Vnitřní prostory školy budou od probíhajícího staveniště ohraničeny pevnými zábranami, včetně zákazových bezpečnostních značek.

 

Přihlašování do Bakalářů

Vážení rodiče,

pro stávající uživatele Bakalářů se nemění způsob přihlášenínoví účastníci dostanou od třídního učitele přihlašovací jméno, to zadají do kolonky na přihlašovací stránce do Bakalářů - ZDE, kterou najdete i na našich webových stránkách www.zsdl.cz vpravo v Rychlé navigaci, dále využijete tlačítko ZAPOMENUTÉ HESLO a zadáte email, který eviduje škola ve svém systému, tj. email rodiče, který nahlásili třídnímu učiteli na počátku roku. 

V příloze najdete postup, pokud vám přihlášení stále nefunguje, napište třídnímu učiteli, pomůže vám.

ATTACHMENTS_TITLE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SMobilní aplikace13 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SJak na heslo?166 Kb
 

Rekonstrukce školy a výuka žáků od září

V těchto prázdninových dnech na škole Komenského 1000 probíhá rozsáhlá rekonstrukce školy, která bude pokračovat celý příští školní rok. Naší prioritou je i v těchto podmínkách zajistit kvalitní výuku dětí, proto dbáme na dodržování plánovaného harmonogramu prací, který je rozdělen do několika fází. Momentálně probíhají práce v kotelně, plynové kotle jsou nahrazeny tepelným čerpadlem. V 2. NP jsou již ve třídách instalována nová led světla, zabudovaná v akustických podhledech, nataženy štukové omítky, nová podlaha, vymalované třídy. Zároveň se celá škola zatepluje, opravuje se střecha, instaluje se vzduchotechnika a fotovoltaika. Na pozemku kolem školy je umístěn stavební materiál, pracuje se na lešení a střeše. Proto i nadále platí nařízení zákazu vstupu na školní pozemek žákům i zaměstnancům školy z důvodu bezpečnosti. Od 1. září budou moci žáci vstupovat do budovy školy pouze vchodem B. Vzhledem k této stavební rekonstrukci jsme byli nuceni některé třídy přesunout a zahájit provoz v budově ZŠ Nerad.

Školní rok bude zahájen pro všechny žáky 1. září 2021 v 7.55 hodin.

V ZŠ Nerad se budou vyučovat žáci 2. třídy, 3.A, 3.B, 4. třídy.

V budově ZŠ Komenského 14 (malá škola) – 1.A, 1.B, 5.A, 5.B.

V budově ZŠ Komenského 1000 – žáci 6. – 9. ročníku.

První den proběhne zahájení školního roku a testování žáků na COVID-19 (kromě 1. tříd) do 8.40 hodin.

Pro žáky 1. stupně bude v provozu školní družina. Nutno si přihlásit oběd.

 

Stravování na ŠJ Komenského od září

Všichni strávníci 1. i 2. stupně ZŠ, kteří chodili na obědy v tomto školním roce, mají automaticky přihlášenou stravu od 2. září. Kdo oběd nebude chtít, musí si už sám odhlásit – prostřednictvím www.e-strava.cz nebo přímo u vedoucí školní jídelny – kontakt viz níže. Platba na září 2021 bude inkasně stržena po 20. srpnu z Vašich účtů.

Ti, kteří na obědy chodit v příštím školním roce nebudou, hlásí vedoucí školní jídelny na email nejpozději do 18. srpna.

Výběr stravného na září 2021 pro hotově platící – 27. a 31. srpna 2021 7.00 - 12.00.

První školní den – tj. 1. září - bude oběd jen pro děti, které si jej přihlásí !!! 

Noví strávníci se rovněž hlásí u vedoucí školní jídelny v posledním srpnovém týdnu. Musí dodat přihlášku ke stravování a povolení k inkasu, které si můžete vytisknout ze stránek školy a zařídit u své banky. Pozor – povolení k inkasu – NE příkaz k úhradě.

vedoucí ŠJ Komenského 1000 – Naděžda Macáková – ZŠ A.Jiráska – i pro Věřňovice, Nerad a polskou ZŠ a MŠ:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.:703 481 788

 

Změna stravného od 1.9.2021

Vážení rodiče a strávníci, z důvodu novelizace vyhlášky č. 107/2005Sb. o školním stravování a navýšení cen potravin zvyšujeme cenu stravného.

Prosíme strávníky o kontrolu inkasního limitu.

Ceny stravného dle kategorií: od 1. 9. 2021

Základní škola

děti 7 - 10 let......... 28,-Kč

děti 11 - 14 let.........29,-Kč

děti 15 a více let.... 31,-Kč

Mateřská škola

celodenní strava pro děti do 6 let......38,-Kč

celodenní strava pro 7- leté děti........42,-Kč

polodenní strava pro děti do 6 let..... 30,-Kč

polodenní strava pro 7- leté děti........34,-Kč

ATTACHMENTS_TITLE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška 107_05_skol_stravovani.pdf553 Kb
 

Testování na covid-19 od září 2021

Testování bude probíhat antigenními testy během prvních dnů školního roku 2021/22 a bude se týkat přípravných tříd základních škol, přípravného stupně základních škol speciálních, dále základních a středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání.
Pro testy budou využity vysoce spolehlivé antigenní testy (senzitivita vůči PCR nad 80 %). Žáci podstoupí celkem tři testy v rozmezí několika dnů.
První testovací den proběhne 1. září a bude se týkat všech žáků s výjimkou prvních tříd, pro které bude vyhrazeno testování další den, aby nebyl narušen jejich první školní den. Další testování všech žáků se uskuteční následující pondělí 6. září a čtvrtek 9. září.
Po vyhodnocení testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodloužena na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace).

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo po prodělání onemocnění (ochranná lhůta je 180  dní od prvního pozitivního testu), případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ve všech případech je nutno informovat třídního učitele).

 
PřihlášeníPartneři

logo-fin-office

nntb-logo

Nenech to být!
A nahlas anonymně problém v kolektivu nebo šikanu!

PerfectAir_logo Víte, co dýcháte?

Joomla Extensions Directory Listing