Představení

Základní škola v Dolní Lutyni, jejíž plnohodnotnými součástmi jsou dvě malotřídní školy na Zbytkách a ve Věřňovicích, učí žáky takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v další přípravě na budoucí povolání a v dalším svém životě.

Na počátku školní docházky dbáme na plynulý přechod žáků z předškolního vzdělávání. Naše prvňáčky dobře známe, protože k základní škole patří čtyři mateřské školy. Jejich koncepce je zaměřena na celkovou pohodu dítěte, péči o přírodu a okolí domova, na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Aktuálně

Kytičkový den

kyticky Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině se uskutečnila ve středu 29. září. Tohoto 25. ročníku se zúčastnili i žáci naší školy, kteří získali prostředky na boj proti rakovině prodejem kytiček měsíčku lékařského.

Děkujeme všem !


 

Beseda se starostou

V pondělí dne 27. 9. a v pátek 1.10. navštívil v hodinách občanské výchovy žáky 9. tříd Základní školy Aloise Jiráska v Dolní Lutyni starosta obce Mgr. Pavel Buzek. Na besedě se žáci dozvěděli, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou, zahráli si na hlasování zastupitelstva, zvolili novou radu obce, starostu a místostarostu. Studenty zajímal rozpočet obce na příští rok, řešily se investice obce a rekonstrukce naší školy. V závěru besedy žáci podávali návrhy, co jim v obci chybí. Děkujeme panu starostovi, že si našel čas a naši školu a žáky navštívil.

Mgr. Kateřina Jarošová

 

Informace MŠMT pro školy a školská zařízení k provozu od 13.9.2021

  • Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.
  • Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání.
  • V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání.
  • Ruší povinnost doložení OTN při plavání v rámci vzdělávání na školách, pokud jsou v prostorách, kde se plavání koná, přítomni pouze žáci jedné školy. V případě, že provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory, může se plavání bez doložení OTN účastnit více škol.
  • Ruší povinnost doložení OTN při vstupu na sportoviště ve vnitřních prostorách staveb v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

V příloze najdete podrobnější informace MŠMT.

 

Bezpečnostní opatření vzhledem k rekonstrukci školy

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

k zajištění bezpečnosti a ochraně žáků a zaměstnanců školy v době rekonstrukce a stavebních prací – pohyb a pobyt zaměstnanců a žáků školy v areálu školy.

Stavební práce budou prováděny ve vnitřních i vnějších prostorách školy.

Tato situace bude klást zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti ze strany dětí i dospělých. Chod školy i školní jídelny bude zajištěn.

Stavební materiál bude uskladněn ve venkovních prostorách školy, stavební prostor bude viditelně označen plotem, včetně zákazových bezpečnostních značek. Vnitřní prostory školy budou od probíhajícího staveniště ohraničeny pevnými zábranami, včetně zákazových bezpečnostních značek.

 

Rekonstrukce školy a výuka žáků od září

V těchto prázdninových dnech na škole Komenského 1000 probíhá rozsáhlá rekonstrukce školy, která bude pokračovat celý příští školní rok. Naší prioritou je i v těchto podmínkách zajistit kvalitní výuku dětí, proto dbáme na dodržování plánovaného harmonogramu prací, který je rozdělen do několika fází. Momentálně probíhají práce v kotelně, plynové kotle jsou nahrazeny tepelným čerpadlem. V 2. NP jsou již ve třídách instalována nová led světla, zabudovaná v akustických podhledech, nataženy štukové omítky, nová podlaha, vymalované třídy. Zároveň se celá škola zatepluje, opravuje se střecha, instaluje se vzduchotechnika a fotovoltaika. Na pozemku kolem školy je umístěn stavební materiál, pracuje se na lešení a střeše. Proto i nadále platí nařízení zákazu vstupu na školní pozemek žákům i zaměstnancům školy z důvodu bezpečnosti. Od 1. září budou moci žáci vstupovat do budovy školy pouze vchodem B. Vzhledem k této stavební rekonstrukci jsme byli nuceni některé třídy přesunout a zahájit provoz v budově ZŠ Nerad.

Školní rok bude zahájen pro všechny žáky 1. září 2021 v 7.55 hodin.

V ZŠ Nerad se budou vyučovat žáci 2. třídy, 3.A, 3.B, 4. třídy.

V budově ZŠ Komenského 14 (malá škola) – 1.A, 1.B, 5.A, 5.B.

V budově ZŠ Komenského 1000 – žáci 6. – 9. ročníku.

První den proběhne zahájení školního roku a testování žáků na COVID-19 (kromě 1. tříd) do 8.40 hodin.

Pro žáky 1. stupně bude v provozu školní družina. Nutno si přihlásit oběd.

 

Přihlašování do Bakalářů

Vážení rodiče,

pro stávající uživatele Bakalářů se nemění způsob přihlášenínoví účastníci dostanou od třídního učitele přihlašovací jméno, to zadají do kolonky na přihlašovací stránce do Bakalářů - ZDE, kterou najdete i na našich webových stránkách www.zsdl.cz vpravo v Rychlé navigaci, dále využijete tlačítko ZAPOMENUTÉ HESLO a zadáte email, který eviduje škola ve svém systému, tj. email rodiče, který nahlásili třídnímu učiteli na počátku roku. 

V příloze najdete postup, pokud vám přihlášení stále nefunguje, napište třídnímu učiteli, pomůže vám.

ATTACHMENTS_TITLE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SMobilní aplikace13 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SJak na heslo?166 Kb
 

Změna stravného od 1.9.2021

Vážení rodiče a strávníci, z důvodu novelizace vyhlášky č. 107/2005Sb. o školním stravování a navýšení cen potravin zvyšujeme cenu stravného.

Prosíme strávníky o kontrolu inkasního limitu.

Ceny stravného dle kategorií: od 1. 9. 2021

Základní škola

děti 7 - 10 let......... 28,-Kč

děti 11 - 14 let.........29,-Kč

děti 15 a více let.... 31,-Kč

Mateřská škola

celodenní strava pro děti do 6 let......38,-Kč

celodenní strava pro 7- leté děti........42,-Kč

polodenní strava pro děti do 6 let..... 30,-Kč

polodenní strava pro 7- leté děti........34,-Kč

ATTACHMENTS_TITLE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SVyhláška 107_05_skol_stravovani.pdf553 Kb
 
PřihlášeníPartneři

logo-fin-office

nntb-logo

Nenech to být!
A nahlas anonymně problém v kolektivu nebo šikanu!

PerfectAir_logo Víte, co dýcháte?

Joomla Extensions Directory Listing