Rekonstrukce školy a organizace roku

Vážení rodiče, žáci,

24. května 2021 bylo předáno staveniště – budova školy na ulici Komenského 1000 včetně přilehlých pozemků, kde bude probíhat během následujících 400 dní rozsáhlá rekonstrukce. Jako staveniště se zákazem vstupu žáků, zaměstnanců a ostatních osob je vyhrazen pozemek za školou od smuteční síně. Pozemek je vymezen plotem školy a plotem firmy. Obě brány budou uzamčeny s výjimkou dopoledního provozu zásobování a zajištění stavby a dopravy materiálu.

Více viz celý článek...

Od čtvrtku 27. 5. 2021 od 12 hodin se zakazuje všem osobám – žákům i zaměstnancům na tomto pozemku pobývat, přes pozemek přecházet či využívat tyto cesty jako příjezdové ke škole z důvodu nebezpečí úrazu. Na pozemku bude umístěn materiál pro stavbu a technické zázemí firem.

Žáci ze strany od Orlové, Výšiny a na Farském mohou využít branku v rohu hřiště a přes hřiště a branku u jídelny se dostanou na pozemek ze strany Komenského ke vstupu do školy.

Pokud dojde ke změně, budete včas informováni – sledujte web školy. Na webu najdete během července a srpna upřesnění o další výuce žáků od září, o omezeních a přístupu do školy.

Rekonstrukce začne stavbou lešení, výměnou střešní krytiny, instalací fotovoltaiky, uvnitř školy začnou práce 1. 7. 2021.

Každé porušení tohoto zákazu bude přísně trestáno. Uvědomme si, že nám jde především o bezpečnost a zdraví našich dětí.

Každý žák školy byl o bezpečnosti a podmínkách pohybu na pozemku školy poučen třídním učitelem a toto stvrzuje svým podpisem.

Jméno žáka: ......................................., podpis: .........................................

Prohlašuji, že jsem si vše přečetl, se svým dítětem probral, poučil ho, všemu rozumím a budeme dodržovat. Pokud máte nejasnosti nebo se chcete cokoli zeptat, pište na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Jméno zák. zástupce:.............................., podpis: ......................................