Projekt Škola - základ života

logo_ESF

Projekt Škola - základ života

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Název projektu: Škola - základ života
Datum zahájení: 1.9.2010
Předpokládané datum ukončení: 28.2.2013
Doba trvání projektu: 30 měsíců

Rozpočet projektu: 1 774 730 Kč

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných.

 

Joomla Extensions Directory Listing